Hvorfor valgte Instagram Jinja2 i stedet for Django Maler?


Svar 1:

På den tiden var det rett og slett mer fleksibelt enn det innebygde fristende språket (inline python). I vår første erfaring var det også mye (mye) raskere. Jeg tror imidlertid at de siste utgivelsene av Django har adressert mange av disse forskjellene, så jeg er ikke sikker på at vi nødvendigvis vil bruke Jinja2 fra starten i dag.


Svar 2:

Ignorerer hvorfor Instagram gjorde det, og hvorfor du burde: Jinja2 gir alle de samme fordelene med Django, bortsett fra at det gjør det med vanvittig hastighet, mye mer fleksibilitet og en ramme-agnostisk motor.

Imidlertid, for å gjenspeile litt av det Kevin sa, har Djangos malmotor kommet langt i løpet av de siste par årene. Det er templatetag-løsning derimot ikke.